RADY FARNOSTI 

Farská hospodárska rada farnosti  Veľká Franková (8. 6. 2014 -  8. 6. 2019)

Predseda: Mgr. Štefan Holubkovič

1. Ondrej     Krempaský
2. Jozef        Čarnogurský
3. Jozef        Frankovský
4. Andrej      Kurňava
5. Daniel       Weiss

 

Farská pastoračná  rada farnosti  Veľká Franková ( 1. 2. 2011 - 1. 2. 2016)

Predseda: Mgr. Štefan Holubkovič

1. Eva           Žolondeková
2. Helena      Čarnogurská
3. Mária        Findurová
4. Eva           Dučáková
5. Mária        Petrasová

Farská hospodárska rada  filiálka Malá Franková (8. 6. 2014 - 8. 6. 2019)

Predseda: Mgr. Štefan Holubkovič

1. Helena       Stankovičová
2. Mária         Zadžorová
3. Michal        Marhefka

  
Farská pastoračná rada filiálka Malá Franková
( 1. 2. 2011 - 1. 2. 2016)

Predseda: Mgr. Štefan Holubkovič

1. Veronika   Čarnogurská
2. Mária        Gemzová
3. Eva           Kromková
4. Mária        Čarnogurská
5. Mária        Zadžorová