Vyznamné osobnosti farnosti

 

Klikni v "Menu" na "ThDr. Ján Čarnogurský" 

Nakoľko sa zisťujú historícké pramene o tejto osobnosti kňaza, bol by som rád, keby Vy, ktorí máte akýkoľvek poznatok sa k tejto  diskusii vyjadrili. Zároveň prosím aby ste sa odosobnili od rod. Čarnogurských a vyjadrili sa tak ako to Vy osobne vnímate a prežili ste toto obdobie života do roku 1938. Vaše úprimné svedetcvo nám v tejto diskusii pomôže priviesť k hlbšiemu spoznaniu tejto osobnosti. Prosím, aby ste sa v tejto diskusii vyjadrovali vecne a nikoho neosočovali a nenápadali.