FARSKÉ OZNAMY
od 14. 03. 2016 do  20. 03. 2016

 LITURGICKÝ KALENDÁR TÝŽDŇA A PROGRAM BOHOSLUŽIEB

SOBOTA      SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE, SL
NEDEĽA      KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

VEĽKÁ FRANKOVÁ

Pondelok 18 00 † Andrea a Lukáš Skrinský                                            
Streda   18 00 Katarína Mária a Jozef
Piatok 08 00 † Andrej, Rozália a Andrej
Nedeľa 10 00 Za zdr. a B. P. pre Máriu pri živ Jubileu

MALÁ FRANKOVÁ

Utorok   18 00 † Štefan a Mária Petruščák
Štvrtok 18 00 † Andrej Gemza                                                  
Sobota 11 00 † Ján Soľava
Nedeľa 08 00 Za veriacich

 

INÉ OZNAMY

>  Sv. spoveď: pred veľkou nocou budem spovedať
     v sobotu vo Veľkej Frankovej od 9.00 do 10.30, v Malej Frankovej od 9.00 do 10.00.

>  V sobotu v Malej Frankovej odpustová slávnosť.

>  Veľmi úctivo by som poprosil Hospodársku radu o stretnutia v stredu po sv. omši.
     A Pastoračnú radu by som poprosil vo štvrtok po sv. omši.

>  Krížové cesty:    Veľká Franková v piatok o 18.00, v nedeľu o 14.00
                               Malá  Franková v piatok o 18,00, v nedeľu o 13.00

>  Veľmi úctivo by som  poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Veľká Franková
      
      Alžbeta Penxová                            č. d. 40                
            Mária Petrasová                             č. d. 41            
            rod. Ľuboslava Krempaského        č. d. 42      
    

>  Veľmi úctivo by som  poprosil o pomoc pri upratovaní kostola: Malá Franková k odpustu a Veľkej noci.
  
      Helena   Kromková        č. d. 44                Mária    Regešová        č. d. 43
        Alžbeta  Gibľaková        č. d. 43                Andrea  Kromková       č. d. 42
        Jozefína Kromková        č. d. 42                                                                         
Stiahnuť