Zasadnutie PRF filiálka Malá Franková

12.02.2011 20:45

Dňa  11. 2. 2011  o 19 00 hod sa  zišla na svojom prvom  zasadnutí nová PRF filálka Malá Franková. Zasadnutie PRF sa uskutočnilo v budove bývalej školy v Malej Frankovej. Zasadnutie sa začalo modlitbou, ktorú viedol predseda FPR Mgr. Roman Šemrák. V úvode stretnutia všetkým odovzdal menovacie dekréty a všetkým členov poďakoval za to, že vzali ochotu prijať túto službu. Po tomto bode nasledovalo predstavenie novej internetovej stránky farnosti. Členom PRF bolo poukkázané  na negatíva a pozítva elektronickej komunikácie. Všetci členovia sa veľmi aktívne zapojili do diskusie a  všetci  sme zhodnotili, že je dobré že stránka farnsoti vznikla a je potrebné aby sa neustále zveľadovala a priebežne doplňala. Daľší bod program bola príprava na odpustovú slávnosť sv. Jozefa.  Členom PRF bolo navrhnuté  aby sa odpustová slávnosť konala v deň slávenia sv. Jozefa t.j.  19. 3. 2011. Všetci členovia  súhlasili. Potom si navzájom rozdelili  úlohy.

Liturgiu ( spev a čítania)  zabezpečí  M. Gemzová
Prípravu obetných darov, prednesenie  jednou rodinou zabezpečí Veronika Čarnogurská
Záverečné poďakovanie, upratovanie a výzdobu kostola zabezpečí M. Čarnogurská
Slávnostný obed pre pozvaných kňazov zabezpečí
A. Kromková

 

Po tomto bode nasledovala  vzájomná výmena poznatkov a skúseností z náboženského života vo filiálke. 
Program zasadnutia bol ukončení modlitbou.
Predseda FPR a jej členovia sa zíjdu na najbližšom zasadnutí dňa  7. 3. 2011. Stretnutie FPR bolo ukočené požehnaním.

         Duchovný otec Roman

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________