Výzva Svätého Otca na modlitbu a pôst za mier

04.09.2013 18:04

Dávame do pozornosti výzvu Svätého Otca Františka na modlitbu a pôst 7. septembra 2013 za mier. Vo svojich farnostiach sa podľa svojich možností môžete zapojiť do tejto duchovnej aktivity. Bližšie informácie môžete získať tu:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20130903023

a tiež:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20130903014

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________