Vysluhovanie Sviatosti Eucharistie a Sviatosti Birmovania v našej farnosti

19.05.2012 14:50

Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti bude dňa 10. 6. 2012 o 10 00 hod vo farskom kostole sv. Mikuláša vo Veľkej  Frankovej.

Sviatosť  birmovania  bude  v  našej  farnosti  na  budúci  rok 2013.  Prihlášky  na  Sviatosť
birmovania si budú môcť birmovanci  vyzdvihnúť  v  priebehu  augusta  na  farskom  úrade.
Samotná    príprava    birmovancov   sa   začne   v    októbri   2012.  Bližšie   informácie  o
podmienkach  prípravy na túto sviatosť budú v oznamoch.

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________