Upozornenie na nepovolené zbieranie milodarov

23.11.2012 22:11

Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka  chce upozorniť všetkých veriacich, ktorí sú dobrovoľne zapísaní v ružencových bratstvách a iných spoločenstvách farnosti, aby nereagovali na žiadne prípadné žiadosti spoločenstiev a farností z iných diecéz, ktoré žiadajú bez môjho súhlasu o finančnú pomoc na rôzne prestavby, dostavby a projekty. V zmysle kán. 1265, §1 KKP, ako aj DDS 10/39, §4 sa fyzickej alebo právnickej osobe bez písomného povolenia ordinára zakazuje zbierať milodary. Takýmto spôsobom totiž oslovil ružencové bratstvá v niektorých našich farnostiach istý farár z inej diecézy, ktorý v úvode svojho listu uvádza, čo všetko už postavili a koľké milióny už preinvestovali a vzápätí žiada od každého člena bratstva dve eurá na rekonštrukciu ich kostola. Upozorňujem, že som na podobné zbieranie milodarov povolenie nedal.

 

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________