ThDr. Alojz Frankovský náš rodák z Veľkej Frankovej sa stal kaplánom Jeho Svätosti a stal sa Monsinorom

20.07.2012 20:00

Dekrétom Svätého Otca Benedikta XVI. zo dňa 25.6.2012 boli prijatí medzi Kaplánov Jeho Svätosti  (Mons.) aj náš  rodák, kňaz  z Veľkej  Frankovej ThDr. Alojz Frankovský, PhD. Srdečne nášmu novému  Mons. Alojzovi  Frankovskému  zo srdca blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milostí.  Duchovný otec farnosti   Roman Šemrák.  Okrem nášho rodáka  sa novými kaplánmi jeho svätosti  stal aj kňaz rodák z Reľova  doc. ThDr. PaeDr.  Jozef Bieľak, PhD špirituál v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________