Spomienková slávnosť

14.01.2012 20:57

V Malej Frankovej sa dňa 14. 1. 2012  konala spomienková slávnosť  pri príležitosti narodenia  rodáka kňaza špirituála kňazského seminára Phdr. ThDr. Jána čarnogurského. Sv. omšu celebroval Mons. Ján Duda, sudný vikár Spišksej diecézy spolu s duchovným otcom farnosti Mgr. Romanom Šemrákom. Mons. Ján Duda vo svojej  homílii sa zameral na svedectvo  Vitkora Trstenského, ktorý  bol v čase pohrebu Jána Čarnogurského farárom v Reľove. Viktor Trstenský už v tom čase prejavil mimoriadny zmysel pre náboženské dianie a neušla mu ani osobnosť kňaza Jána Čarnogurského, ani okolnosti jeho pohrebu. Napísal o tom článok v denníku Slovák zo dňa 9. júla 1938 pod názvom Odišiel vzorný kňaz. Posledná cesta vdp. Dr. Jána Čarnogurského. Okrem iného tam napísal, že Ján Čarnogurský „nestaval kamenné budovy, ktoré podliehajú zubom času, ale svojim svätým životom budoval ľudské srdcia. Nikoho a ničoho v živote nehľadal, jedine Pána Boha a jeho svätú vôľu“. Zdvôraznil, že už ľudia na jeho pohrebe sa modlili nie za jeho spásu, ale boli si istý, že je už pri nebeskom Otcovi a preto mu  v duchu prednášali aj svoje prosby a trápenia, aby ich predniesol Bohu. Kazateľ poukázal aj na osobnosť blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. keď ho pochovával terajší sv. Otec Beneditk XVI,  na jeho pohrebe povedal, že môžeme si byť istý, že náš milovaný Sv. otec Ján Pavol II je dnes v okne nebeského Otca, vidí nás a žehná nám. Poukazal, že je to veľká podobnosť respektíve  možno povedať aj skoro totožnosť týchto udalostí. Veriacich povzbudil, aby sa zastavili pri hrobe a povedali aj svoje trápenia. Avšak nech svoje prosby prednášajú v duchu úcty k tomuto človekovi o ktorom sú vnútrone psresvedčení, že tento človek má prvky svätosti. Po skončení sv. omše sprievod pokračoval k hrobu  kňaza Jána Čarnogusrkého kde sa tunajšie zhromaždenie podmodlio za kňaza Jána a vo chvíľke ticha sa ponechal priestor na svoje prosby. Potom nasledovalo kňazské požehnanie. Na záver Mons. Ján Duda všetkým  veriacim poďakoval za to, že si našli čas a prisli na túto sv. omšu aj napriek tomu, že bolo veľmi nepriaznivé snehové počasie.

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________