Spomienková slávnosť na ThDr. PhDr. Jána Čarnogurského z Malej Frankovej

04.01.2014 23:54

Pozývame Vás na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 110. výročia narodenia špirituála ThDr. PhDr. Jána Čarnogurského, ktorá sa bude konať 11. januára 2014 v Kežmarku. Slávnosť začína svätou omšou o 10.00 hod v Bazilike sv. kríža. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Mons. prof. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.  Po sv. omši sa bude konať valné zhromaždenie Občianskeho združenia špirituála Jána Čarnogurského.

 

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________