Spomienka na rodáka, špirituála ThDr. Jána Čarnogurského z Malej Frankovej

26.06.2012 15:04

V  nedeľu 1. 7. 2012 na Malej Frankovej o 10 30 hod bude spomienková  svätá  pri
príležitosti     úmrtia    rodáka,   špirituála      kňazského    seminára   ThDr.   Jána
Čarnogurského.
Svätú omšu bude celebrovať  súdny vikár Spišskej diecézy
Mons. prof. PaedDr. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________