ŠKOLA BIBLIE

10.07.2012 12:51

Oravské centrum mládeže v Trstenej v spolupráci s Katolíckym biblickým dielom pripravilo ročný biblický kurz Škola Biblie.  Škola Biblie je systematická ročná formácia (od septembra 2012 do mája 2013) v poznávaní biblického textu a jeho sveta. Formou prednášok slovenských biblistov, prezentácii, čítania a štúdia biblických textov, Lectio divina a rôznymi zážitkovými formami chceme účastníkov naučiť základnému poznávaniu Biblie, učiť čítať a meditovať Božie Slovo, ktoré je živé a má moc premieňať život, a rovnako chceme pripraviť absolventov Školy Biblie aj na odovzdávanie a sprostredkovanie poznania Biblie iným, teda napríklad viesť Lectio divina a organizovať biblické krúžky vo farnostiach či inak podporovať čítanie a poznávanie Biblie vo farnostiach.  Ide o pilotný projekt, v ktorom je štúdium rozdelené do ôsmich víkendových blokov, počas ktorých sa bude pozornosť zameriavať na evanjeliá. Viac informácií o celom projekte je možné nájsť na www.skolabiblie.sk, kde záujemcovia majú zároveň možnosť registrovať sa. Registrácia trvá do 30. júla 2012.

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________