Púť k hrobu špirituála Jána Čarnogurského

23.06.2014 23:12

 

https://duda.kapitula.sk/wp-content/uploads/2012/10/Carnogusky-opravena.jpg

Občianske združenie špirituála Jána Čarnogurského organizuje púť k hrobu pána špirituála Jána Čarnogurského (1904-1938). Púť sa uskutoční v sobotu 12. júla 2014 a začne slávením sv. omše vo farskom kostole sv. Mikuláša     vo Veľkej Frankovej o 10 hodine. Sv. omši bude predsedať a kázeň povie Mons. Alojz Frankovský. Potom sa účastníci presunú na hrob otca špiriruála do Malej Frankovej, aby si uctili túto veľkú a majestátnú postavu človeka, ktorý    zomrel v povesti svätosti 1. júla 1938 ako 34-ročný. Všetkých na toto podujatie pozývame.

 

Porovnanie so sv. Faustinou Kowalskou

Azda  možno  vytvoriť určité   porovnanie so  sv. Faustinou  Kowalskou, aj  keď každé    porovnanie  pokuľháva. Faustína Kowalská žila v rokoch 1905-1938, spája ich teda ten istý rok “narodenín” pre večnosť. Faustína Kowalská žila v ústraní a až po jej smrti sa objavil jej Denník duchovného života. Proces jej blahorečenia mal značne dlhšie trvanie, ale veci sa pohli najmä v čase, keď na pápežský stolec nastúpil pápež poľského pôvodu sv. Ján Pavol II. v roku 1978. Po uskutočnení blahorečenia v roku 1992 o 8 rokov neskôr v roku 2000 ju sv. Ján Pavol II. zapísal do zoznamu svätých.   V homílii pri jej  kánonizácii  sv. Ján Pavol II.  povedal,  že jej  učenie o  Božom milosrdenstve nie je nové, ale predsa sa stáva programom Cirkvi pre III.  tisíctvorie kresťanstva.  Pozorujem  tu dve zásadné veci: poľskí veriaci sa dokázali zjednotiť ohľadom programovej myšlienky sv. Faustíny o Božom milosrdenstve a toto posolstvo prijali za svoje; potom spoločenstvo poľských biskupov a kňazov sa taktiež dokázalo zjednotiť okolo sv. Jána Pavla II. okolo zámeru celocirkevného významu posolstva sv. Faustíny: Božie milosrdenstvo pre III. tisícročie kresťanstva (=celocirkevný rozmer kánonizácie). Dnes azda každý Poliak šíri nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorú ustanovil sv. Ján Pavol II. práve pri kánonizácii sestry Faustíny. Nezriedka si kladiem otázku: dokázali by to Slováci?

Aj keď Ján Čarnogurský študoval v Ríme, kde získal dva doktorandské tituly, predsa ostal skromným a asketickým kňazom s františkánskym duchom. Faustína Kowalská nemala vzdelanie, ale predsa mala vplyv na mnohých. Obaja zomreli mladí, sestra Faustína dokonca mala o rok menej (zomrela 33 ročná).

Nádej

Vyslovujeme nádej, že jedného dňa Pán Boh povýši k úcte oltára aj svojho skromného, poníženého a nábožného svojho služobníka pána špiriruála Ján Čarnogurského. Svätosť človeka alebo jeho rodinný kontext by nemali veriacich rozdeľovať, ale skôr spájať. Zo svätosti majú úžitok všetci.

Autor: Ján Duda

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________