Oznam o štúdiu katolíckej teológie v Spišskej Kapitule

31.01.2015 21:29

Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a chcú študovať dennou formou katolícku  teológiu  na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule, nech o svojom úmysle informujú vlastného farára. Prihlášky  treba  zaslať do 28. februára 2015.  Podmienky prijatia na  štúdium Katolíckej teológie sú  zverejnené  na  internetovej  stránke  Kňazského  seminára  biskupa Jána Vojtaššáka:
                                        
https://ks.kapitula.sk/sk/info_pre_kandidatov 
Okrem  povinných  príloh, ktoré  sa vyžadujú v zmysle príslušného zákona, je potrebné aj odporúčanie vlastného farára, krstný list so záznamom o birmovke a sobášny list rodičov. Nahlásení uchádzači budú následne listom pozvaní na stretnutie s diecéznym biskupom.

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________