Odpustová slávnosť ku cti sv. Jozefa

10.03.2012 22:33

Dňa 18. 3. 2012 o 11 00 hod sa uskutoční odpustová slávnosť ku cti sv. Jozefa na našej filiálke v Malej Frankovej. Hlavným celebrantom tejto odpustovej slávnosti bude  prof. Tadeusz Zasepa, PhD, rektor KU v Ružomberku. Srdečne vás na túto slávnosť pozývam. Duchovný otec Roman

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________