Nový dekanát v Spišskej diecéze

14.07.2012 14:37

Spišská Kapitula 13. júla (TK KBS) - Spišský biskup Mons. Štefan Sečka zriadil s účinnosťou od 12. júla 2012 Zákamenský dekanát. Vznikol odčlenením niektorých farností z Námestovského dekanátu. Do novovzniknutého dekanátu patria farnosť Babín s filiálkou Vasiľov, farnosť Breza, farnosť Hruštín s filiálkou Vaňovka, farnosť Krušetnica s filiálkou Lomná, farnosť Lokca s filiálkou Ťapešovo, farnosť Novoť, farnosť Oravská Lesná, farnosť Zákamenné (spolu osem farností).  "Spišský biskup Štefan Sečka pristúpil k tomuto kroku kvôli lepšiemu a efektívnejšiemu rozvíjaniu pastoračnej starostlivosti v danom regióne. Bývalý Námestovský dekanát mal až 20 farností, pričom mnohé filiálky sa počtom veriacich blížia už k číslu 1000. To znamená, že v tomto regióne sú veľké farnosti, čo si vyžadovalo, aj vzhľadom na organizáciu spoločných činností, uvedenú zmenu v podobe zriadenia nového dekanátu. Uvedené farnosti nového dekanátu už v minulosti boli de facto pri spoločných činnostiach takto prirodzene rozdelené, ale až teraz dostalo toto rozdelenie právny status," zdôvodnil tento krok hovorca Spišskej diecézy Peter Majda.  Sídlo dekanátu je teraz v Babíne a dekanom tohto dekanátu sa stal Marián Pánik, farár v Babíne.

 

TK KBS informoval Peter Majda

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________