Novéna za život

04.09.2013 20:09

Ponúkame k dispozícii Novénu za život, ktorá je určená  na  duchovnú prípravu pred Národným pochodom za život.

NOVÉNA ZA ŽIVOT

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________