Náš biskup František

12.06.2012 17:54

Úctivo  vám  oznamujem,  že  tí  ktorí  si objadnli  knihu   Náš   biskup František  môžu  si
vyzdvihnúť  v  sakristii  farského kostola. Cena tejto knihy je  5,60 €.

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________