Modlitba zverenia sa Panny Márie

13.09.2014 13:19

Dňa 15. septembra  2014 sa po skončení  slávnostnej svätej omši v Šaštine uskutoční zverenie Panny  Márie.  Účastníkom púte bude rozdaná modlitba zverenia sa Panny Márie spolu s obrázkom šaštínskej Piety. Text tejto modlitby zverenia je  nasledovný:  " Preblahoslavená Panna Mária, prichádzame k tebe, našej Sedembolestnej Matke. Tu, v Národnej mariánskej svätyni v Šaštíne si pripomíname chvíľu, keď si stále pod krížom svojho  Syna, Ježiša Krista. V duchu počúvame jeho slová, ktoré nám povedal o tebe: " Hľa tvoja Matka! Hľa vaša Matka!" Spolu s apoštolom Jánom sme ťa prijali a stále prijímame s veľkou dôverou a nádejou ako našu Matku. Sme ochotní počúvať a poslúchať tvoje slová na svadbe v Káne Galilejskej, kde si nás pozvala urobiť všetko, čo nám - tvoj Syn Ježiš Kristus - povie. Chceme  plniť jeho vôľu podľa tvojho vzoru. Lebo ty, Sedembolstná, si prijala plnosť bolestí v oddanosti do jeho vôle. Ty nás učíš, že bolesti prežívané tu na zemi v plnosti lásky sú cestou  k plnosti slávy v nebi.  Preto  my, pozemskí pútnici a mnohokrát  neverní hriešnici, si znovu  obnovujeme a potvrdzujeme naše krstné sľuby. Odprosujeme tvojho Syna za odmietanie Božieho plánu pseudokultúrou smrti, za odmietanie Božej zvrchovanosti nad počatým životom  i životom vyhasínajúcim. Zriekame sa navždy zlého ducha a odovzdávame sa celí Ježišovi Kristovi, aby sme ho po všetky dni svojho života nasledovali nesúc svoj kríž vernejšie, ako doposiaľ. Matka Sedembolestná, volíme si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. Všetko, čím  sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojiích rúk a zverujeme sa pod tvoju ochranu. V úplnej poddanosti a láske sa skrze teba, Sedembolestná Matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť - náš národ na všetkých úrovniach jeho  jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť. Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského  Syna. On svojím zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského Otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, kotrá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti. Amen.

Túto modlitbu zverenia sa Panny Márie sa budeme aj my modliť po sv. omši  15. 9. 2014.

 

 

 

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________