Modlitba za mier a zmierenie medzi národmi

14.08.2014 11:54

Všemohúci Bože,

voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom.

Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske

a posielaš nám Ducha Svätého,

aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.

Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj,

keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete:

aby všetci ľudia pochopili,

že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou,

aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova,

aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí,

aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť,

aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov.

Prosíme ťa, Otče, za Svätú zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu a všetky krajiny,

v ktorých človek bojuje proti človeku, brat proti bratovi:

nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou,

pokoj a mier nad každým konfliktom,

ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva.

Nech tvoj Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc.

O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja,

skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána,

ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja.

Amen.

 

Imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis

Bratislavae, die 13 Augusti 2014, Prot. N. 3528/2

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________