Liturgické usmernenia k obdobiu „sede vacante“ Apoštolského stolca

23.02.2013 21:27

1. Od 28. februára 2013, 20.00 hod. až do oznámenia o zvolení nového pápeža: 

a) V eucharistických modlitbách sa nespomína meno pápeža a zmienka o pápežovi sa úplne
    vynecháva.
 (napr. v Druhej eucharistickej  modlitbe  sa  povie: „Pamätaj, Otče, na  svoju
   Cirkev rozšírenú po celom svete, a veď ju k dokonalej láske v jednote s  naším biskupom
    M. i so všetkými kňazmi a diakonmi.“)

b) V  spoločných  modlitbách  veriacich vo  svätej omši  i  v  prosbách  v  Liturgii  hodín  sa
     vynechávajú  prosby  za  pápeža.  Je  vhodné  pridať   prosbu   za    vyvolenie   pápeža.

c) Nemodlí sa modlitba „na úmysel Svätého Otca“. Je vhodné sa namiesto nej pomodliť za
    vyvolenie pápeža (porov. Modlitebník, SSV, Trnava 2001, str. 32).


2. S  povolením  miestneho  ordinára  je  vo feriálne  dni  vhodné použiť  omšový  formulár
    „Za vyvolenie pápeža“, Rímsky misál, str. 1042 (farba fialová, prefácia pôstna, čítania zo
    dňa). Odporúča sa, aby sa takáto omša vo farnosti slávila aspoň raz do zvolenia  nového
    pápeža.
 

3. Od momentu oznámenia  o  zvolení  nového  pápeža  sa  jeho  meno  opäť  spomína vo
    všetkých  liturgických  textoch  (nečaká  sa  na  slávnostnú  omšu,  ktorou   začína  svoj
    pontifikát).


Zdroj: www.kbs.sk/

 

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________