Končiaci termín pre odovzdávanie prihlášok k prijatiu Sviatosti birmovania

08.09.2012 23:10

Pripomínam  birmovancov, že  termín  pre odovzdávanie prihlášok  končí 15. 9. 2012.
Prosím birmovancov, ktorí chcú odovzdať prihlášku k prijatiu sviatosti birmovania, aby  bola riadne potvrdená farským úradom, kde bol vysluhovaný krst. Podobne  nech je potvrdenie farského úradu o prijatí  iniciačných sviatostí v kolónke birmovného otca.  Ak prihláška nebude takto vyplnená nebudem ju akceptovať.

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________