Inštrukcia pre obdobie od prijatia správy o smrti až do pohrebu emeritného biskupa Mons. Františka Tondru

03.05.2012 17:40

Od dnes, až do dňa pohrebu Mons. Františka Tondru - s výnimkou Piatej veľkonočnej nedele, nech sa vo farnostiach diecézy slávia sväté omše po prijatí správy o smrti, pri ktorých sa použije formulár z Rímskeho misála - Rozličné modlitby za zosnulých - B. Za iného biskupa. Farári a administrátori farností nech si slobodne vyberú jeden, alebo viac dní, v ktorých použijú daný formulár. Taktiež, kde je to vhodné, nech sa vo farnostiach spoločne slávi liturgia hodín za zosnulého biskupa a nech sa využijú aj ďalšie formy ľudovej zbožnosti pri modlitbách za jeho nesmrteľnú dušu. Vo všetkých farnostiach diecézy nech je vyvesená čierna zástava a každý deň, až do pohrebu, nech vyzváňajú zvony o 9:00 hod. a o 15:00 hod. vo všetkých kostoloch Spišskej diecézy.

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________