Inštrucia spišského diecézneho biskupa o udeľovaní odpustkov v Roku viery v Spišskej diecéze

19.10.2012 14:06

Diecézny biskup Mons. Štefan Sečka vydal Inštrukciu o udeľovaní odpustkov v Roku viery v Spišskej diecéze, v ktorej, na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie s názvom Urbis et Orbis, stanovuje miesta a dni pre získanie úplných odpustkov v Roku viery. Zároveň diecézny biskup udeľuje špeciálne právomoci kňazom, ktorí budú počas Roka viery v určených kostoloch vysluhovať sviatosť zmierenia. V Inštrukcii sú aj špeciálne nariadenia a odporúčania. Inštrukciu spišského diecézneho biskupa o udeľovaní odpustkov v Roku viery v Spišskej diecéze je potrebné zverejniť vo farských časopisoch a na výveskách všetkých kostolov. Inštrukciu si môžete stiahnuť tu:

Odpustky v Roku viery.pdf (1,4 MB)

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________