Dôležitý oznam pre birmovancov

14.07.2012 16:01

Oznamujem   birmovancom,   aby  si  v sakristii do 22. 7. 2012 vyzdvihli  nové  prihlášky  na
prijatie  
sviatosti  birmovania,  nakoľko  v   pôvodnej   prihláške  nedopatrením  chýbala  pri
birmovnom  rodičovi  kolónka  
potvrdenia  farského  úradu.  Prosím birmovancov, ktorí chcú
odovzdať  
prihlášku  k  prijatiu  sviatosti  birmovania,  aby  bola  riadne  potvrdená  farským
úradom, kde  bol  vysluhovaný  krst.  Podobne
  nech  je  potvrdenie farského  úrad o prijatí
iniciačných   sviatostí  v  kolónke  birmovného  otca.  Ak  prihláška  nebude  takto  vyplnená
nebudem ju akceptovať.

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________