Dekrét o liturgickej úcte k svätým pápežom Jánovi XXIII. a Jánovi Pavlovi II.

13.09.2014 13:57

Vatikán 12. septembra (RV) Vzhľadom na početné otázky z celého sveta pápež František ustanovil, aby slávenie liturgických sviatkov svätých pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II. bolo uvedené vo všeobecnom rímskom kalendári, prvý 11. druhý 22. októbra, ako ľubovoľné spomienky.

Dekrét, ktorý vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, je podpísaný prefektom spomínanej kongregácie kardinálom Antoniom Canizaresom lloverom, s dátumom 29. mája, teda mesiac po aprílovej kanonizácii oboch pápežov. Katolícka cirkev si tak bude každoročne pripomínať sv. Jána XXIII. 11. októbra, v deň začatia Druhého vatikánskeho koncilu (1962), a sv. Jána Pavla II. 22. októbra, teda v deň začatia jeho pontifikátu v roku 1978. 

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________