Stretnutie pri príležitosti výročia smrti kňaza Jána Čarnogurského v Malej Frankovej

15.06.2015 12:00

Dňa  27. 6. 2015  o 10 00 hod  sa uskutoční  na filiálke Malá Franková spomienková sv. omša pri príležitosti výročia smrti rodáka kňaza, špirituála ThDr. Jána Čarnogurského.  Hlavným celebrantom svätej omše bude ThLic. Anton Ziolkovský, PhD. výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska a homíliu povie ICLic. Dušan Škrabek z rektorátu Katolíckej univerzity.  Po sv. omši účastníci navštívia hrob špirituála Jána Čarnogurského, ktorý sa nachádza hneď pri kostole na miestnom cintoríne.

Výstava fotografií a podobizní a prezentácia publikácie

Okrem sv. omše a modlitby pri hrobe kňaza Jána Čarnogurského sa uskutočnia aj dve krátke podujatia. Bude to výstava fotografií a podobizní kňaza Jána Čarnogurského v miestnej škole v Malej Frankovej a prezentácia jeho dizertačnej práce z katolíckej teológie, ktorú obhájil na Urbanovom kolégiu (dnes Pápežská Urbanova univerzita) v Ríme v júni 1929. Názov jeho dizertačnej práce je “Privtelenie všetkých veriacich do Krista. Idea matka teológie sv. Pavla”. Aj s veľkým odstupom času je táto práca stále aktuálna a zrozumiteľná aj tým, ktorí nemajú teologické vzdelanie. Dizertačná práca je aj kľúčom k pochopeniu spôsobu jeho života, prečo žil tak zásadný duchovný a cnostný život a kde má prameň povesť svätosti, ktorá tohto kňaza sprevádza od čias jeho pozemského života.

Záver

Podujatie organizuje Občianské združenie špirituála Jána Čarnogurského s Farským úradom vo Veľkej Frankovej a Obecným úradom v Malej Frankovej. Veríme, že podujatie bude naozaj povzbudením pre tých, ktorí majú zmysel pre duchovné veci a nie je im ľahostajná spása nesmrteľných duší.

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________