Nový farár vo farnosti Veľká Franková

30.06.2015 12:00

Rozhodnutím a dekrétom spišského diecézneho biskupa  Mons. Štefana Sečku  doterajší farský administrátor  Mgr. Roman Šemrák mení svoje pastoračné pôsobisko. Od 8. 7. 2015 bol menovaný  za farského administrátora  do farnosti Važec.  Do farnosti  Veľká Franková  bol menovaný za farára Mgr. Štefan Holubkovič,  prichádzajúci z farnosti Úloža. Farnosť preberie v piatok  10. júla 2015 a do úradu farára bude uvedený pri nedeľnej svätej omši dňa  12. Júla 2015 o 11 00 hod  za účasti  Vsdp. dekana  PhDr. Ondreja Želonku zo Spišských Hanušoviec

 

 

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________