Diecézne stretnutie mladých so spišským biskupom Mons. Štefanom Sečkom

01.03.2015 00:00

Diecézne stretnutie mladých so spišským diecéznym biskupom Mons. štefanom Sečkom sa tohto roku uskutoční na Kvetnú needeľu 29. marca 2015 v Spišskej Kapitule. Témou stretnutia je „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“. Program sa začne o 10 00 hod so sv. omšou v Katedrále sv. Martina a pokračovať bude v Kňazskom seminári. Súčasťou programu bude rozhovor s otcom biskupom a svedectvá o čistote.  Účasť prisľúbili hostia: Richard Vasečka a Dominika Gurbuľová. Mladí  sa na stretnutí dozvedia viac o Národnom stretnutí mládeže P15 v Poprade a o Svetových dňoch mlôádeže 2015 v Krakove. Pre účastníkov bude pripravené  aj pohostenie. Stretnutie bude ukončené  spoločnou adoráciou v Kaedrále.

 

 

 

 

________________________________

AKTUÁLNE OZNAMY

Oznamy 14.03. - 20.03.

___________________________

Farár :
Mgr. Štefan Holubkovič

__________________________
E-mail na farský úrad:

farar@farnostvelkafrankova.sk
____________________________

"Najväčším hriechom dneška je, že ľudia stratili vedomie hriechu."

sv. otec Pius XII.
___________________________